Sunday, Apr. 19, 2015

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanlıkları Yönergesi

www.ehsm.gov.tr

|

06 Nisan 2012

|

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanlıkları Yönergesi

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 7/3/2012 tarih ve 28226 sayılı Rsmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkür yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Kurumların Başkan Yardımcılıklarına bağlı diare başkanlıklarının görev dağılımı ile ilgili husular kurumların teklifi ve Bakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.” hükmü mevcuttur.

Bu hükme istinaden hazırlanan “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanlıkları Yönergesi Bakanlık makamınca onaylanarak yürülüğe girmiştir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanlıkları Yönergesi (pdf)

Related News

Mobbing Eğitiminin İkinci Oturumu Gerçekleşti
İlimizde Kamu Kurumları İşbirliği İle “Erken Tedbir Diyabete Birebir” Sloganı İle Palandöken Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarının Kan Şekeri Ölçümleri Gerçekleştirildi
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İşbirliği İle “Diyabet, Obezite, Fiziksel Aktivite, Astım-KOAH, Kalp Hastalıkları ve Kanser Konularında” Eğitimler Gerçekleştirildi

About Author

Editor