SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ VE BİLGİ İŞLEM

Şube Görevleri

a)      Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.

b)      Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

c)      Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanımsal alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

d)     Halk Sağlığı Müdürlüğü görev alanına giren konularda veri toplamak, analizlerini yapmak, rapor haline getirmek ve makama sunmak, uygun ve yeterli bulunduğu takdirde gerektiğinde yayımlamak.

e)      E-posta, web, DNS gibi kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.

f)       İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak

g)      Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun istediği verileri toplamak ve Kurum Başkanlığına göndermek.

h)      Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek

i)        Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Quality writing service is the only thing that students out there pray for, http://proessaywriting.org so why don’t you try this one.