Sağlık Kulübü Proje Yarışması

SAĞLIK KULÜBÜ PROJESİ ŞARTNAME 

Kulübün Amacı: İlimizde Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Nedenleri Korunma Yolları, Tanı Ve Tarama Yöntemleri Konusunda Farkındalığın Artırılması.

Kulübün Oluşturulması:

Okullarda 1 veya 2 öğretmenin danışmanlığında 5 öğrenciden oluşanSağlık Kulübü Kurulması.

Kulüp üyelerinin okul idaresi tarafından onaylanması ve okula tanıtımının yapılması.

Kulüp üyelerinin okul ve mahallinin sağlık ihtiyaçlarını, eksikliklerini gidermeye yönelik olacak şekilde proje konusunu belirlemesi.

Bu konu üzerinde ön araştırma yapılması.

Projenin planlanması ve uygulanması faaliyetlerine okuldaki tüm öğrencilerin ve velilerin dahil edilmesi

Etkinliklerin Kasım ve Nisan Ayı boyunca takvime yayarak etkili biçimde yapılması.

Kulübün Hedefleri:

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar konularında farkındalığı artırmak

Halka Bu konuda Farklı Yollardan Ulaşmak

Tarama Merkezinin (KETEM) tanınması ve hizmet alımının artırılması

Hareketli Yaşam Bilincini Artırmak

Dengeli ve Sağlıklı Beslenme Bilincini Artırmak

Sigara Bırakma Oranının Artırılması

Sigara ve Alkole Başlama Oranının Azaltılması

Kronik Akciğer Hastalıklarına olan etkisinden dolayı İlimiz kırsalında yaygın olarak kullanılan Biyomas (tezek, tandır,..) kullanımının azaltılması

Hava ve çevre kirliliğinin azaltılması

Çamaşır suyu, tuzruhu, kezzap vb. koroziv maddelerinin kullanımının yarattığı Kronik Hava yolu Hastalıklarına sebebiyet vermesinin azaltılması için kullanıcıların bilinçlendirilmesi.

Değerlendirme Kriterleri

Kulüp faaliyetlerinin planlama ve uygulamasında 6 aylık takvime yayılarak uygulama yapılması

Ölçülebilir ve sayısal verilerle faaliyetin desteklenmesi ve raporda açıkça sunulması

Faaliyet esnasında ulaşılan halk ve öğrencilerin etkinlik görüntüleri ve sayılarının kaydedilerek raporda yer verilmesi.

Faaliyetlerin yürütülmesinde her türlü organizasyon ve diğer kurumlarla işbirliği gibi konularda danışman öğretmenin öğrencileri aktif olarak göreve dahil etmesi.

Basın ve internet yoluyla faaliyetlerin daha büyük kitlelere ulaştırılması ve kulüp üyelikleri yapılması.

Raporun dosya kapağında Okul Adı ve Proje Adının Bulunması.

Rapor dosyalarının, danışman öğretmen ve kulüp yöneticisi 5 öğrenciyi, amaç,  planlama ve uygulama takvimini, yapılan faaliyetlerin görsel ve sayısal değerlerini açık olarak ifade etmesi.

Dosyaların 3 nüsha halinde çoğaltılması ve 1 cd’ye kaydederek  teslim edilmesi.

Cd’ye kaydedilen sunu ve filmlerin açılıp açılamadığının kontrol edilmesi.

Faaliyet Dosyasının en az 10 sayfa olması ve raporun ppt halinde cd’ye aktarılması.

Sağlık Müdürlüğünün belirlediği jüri tarafından Aziziye- Yakutiye ve Palandöken İlçelerinin değerlendirilmesi ile 17 ilçenin değerlendirmesinin ayrı yapılması.

Vali yardımcımız başkanlığında kurulacak komisyonun aracılığı ile uygungörülen projeler, SODES VE KUDAKA’ya sunulması planlandığından proje adımlarının buna göre tasarlaması.

 

Yarışma Takvimi

31.10.2011 – 30.11.2011 Katılacak okul ve kulüplerinin Proje adları ve sorumlu kişinin iletişim bilgileri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Kronik Hastalıklar Birimine Yazı ile bildirim yapması.

30.11.2011 – 15.02.2012 Eğitim ve seminerler için eğitimci ve sağlık koçu ihtiyacı, yapılacak faaliyetler için her türlü materyal ihtiyacının İl Sağlık Müdürlüğü Kronik Hastalıklar Birimine Yazı ile bildirilmesi ve içeriğin kabul edilip edilmediğinin takip edilmesi.(15 Şubattan sonra yapılacak olan istekler kabul edilmeyecektir.)

30 Nisan 2012 Proje dosyalarının ve cd’ sinin İl Sağlık Müdürlüğü Kronik Hastalıklar Birimine teslim edilmesi.

7-25 Mayıs 2012 Değerlendirme.

28-29 Mayıs 2012 Ödül Töreni

 

İletişim

Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü – Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi

Tel   0 442 238 51 00 – 2622  –  Faks    0 442 234 34 76