Okul Sağlığı Hizmetleri Tarama Formları

OKUL SAĞLIĞI TARAMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 24.04.2006 tarihinde imzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” gereğince;

Okul muayenelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencinin kişisel dosyasına konulmak üzere hazırlanan ve muayene yapan hekimlerce doldurulması gereken Form 1 (Okul Sağlığı Öğrenci Muayene Formu), okul taraması yapan TSM Hekimi tarafından doldurularak Okul İdaresine iade ederek öğrencinin kişisel dosyasında muhafazası sağlanacaktır. Öğrencilerin muayene işlemleri 2012 / 2013 Eğitim Öğretim Yılı 1.Yarı Yıl Tatiline  kadar bitirilmesi gerekmektedir. Ancak bölgemizin iklim şartları, ulaşım zorlukları ve araç kiralama durumu da göz önünde bulundurularak köy okullarımızdaki taramaların 15 Aralık 2012 tarihine kadar bitirilmesi gerekmektedir.

Toplum Sağlığı Merkezleri tarama ekibi oluşturarak bölgelerindeki okullara ekip halinde ziyaret yapacaktır.

Bu ziyaretlerde:

Doldurulan kişisel muayene formların değerlendirmesini yaparak Form 2’yi (Öğrenci Muayeneleri Özetleme Formu) dolduracaktır. Yapılan bu değerlendirme sonucunda okullarda sık görülen sağlık sorunları tespit edilerek buna göre planlama yapılacaktır.

Koruyucu sağlık hizmetleri açısından Form 3 (Okul ve Çevre Sağlığı Formu) ve Form 4 (Öğrenci ve Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları) doldurulacak ve gerekli planlamalar okul idaresi ile birlikte yapılacaktır.

Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından Son olarak icmal formu (Form 5: Öğrenci Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları Formu) tanzim edilerek Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

Okul Sağlığı Tarama Formlarımız Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün www.ehsm.gov.tr adresinde mevcuttur. Formlar Toplum Sağlığı Merkezlerimiz tarafından buradan temin edilebilir

Toplum Sağlığı Merkezlerimiz tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim yılında okullara yönelik düzenlenen ilgili formların dökümünün yapılması, diğer eklerin doldurulması ve sonra Form 5: (Öğrenci Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları Formu) ile Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Müdürlüğümüzce de ilin icmali yapılarak ilgili formlar Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

 Toplum Sağlığı Merkezlerimiz tarafından Okul taramalarının aksatılmadan yürütülmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

 Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA  –  Halk Sağlığı Müdürü

[embedpdf width=”600px” height=”532px”]http://www.ehsm.gov.tr/wp-content/uploads/okultaramaform_12345.pdf[/embedpdf]
Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız