Share, , Google Plus, Pinterest,

Print

Neonatal Resüsitasyon Programı

 

Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmalar gözlenir. Neonatal ve perinatal ölümler ise sosyal ve ekonomik gelişmelere daha az duyarlı olup,  erken tanı ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi gibi sağlık ile doğrudan ilişkili önlemlerden daha fazla etkilenir.

Ülkemizde ana ve çocuk sağlığına ilişkin önemli sorunlar vardır. Sağlığın önemli bir göstergesi olan Bebek ölüm hızı binde 17 (Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2008). Postneonatal bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik sürdürülen bağışıklama, ağızdan sıvı tedavisi ve anne sütü uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla postneonatal bebek ölümleri azalmaya başlamış, neonatal dönemdeki ölümler ön plana çıkmıştır.

Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmektedir. Bunların %19’u doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Bir başka deyişle uygun yaklaşımla dünyada her yıl bir milyon yenidoğan kurtulabilecektir. Asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da sık sık  neonatal resusitasyon  gereksinimi doğmaktadır.

Doğumu izleyen dakikalar bebeğin anne rahmi dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Oksijensiz kalmış bir, bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur.

Her yenidoğanın, yeterli bir resusitasyona hakkı vardır. Bu doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olması anlamına gelmektedir.  Aynı zamanda, ilgili birimlerde çalışan sağlık personelleri de yenidoğan resusitasyonunda becerili olmalı ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelidir.

Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla, her doğum salonunda mutlaka eğitilmiş en az bir personelin bulunmasının amaçlandığı Yenidoğan Canlandırılması (NRP) programı,  başlatılmış ve program kapsamında yer alan uygulayıcı ve eğitici eğitimleri Türkiye geneline yaygınlaştırılmış. Erzurum ilinde söz konusu eğitim 2002 yılından itibaren yapılmaktadır. 2002, 2012 yılları arasında toplam 718 sağlık personeline eğitim verilmiştir.

İlimizde 2013 yılının ilk NRP kursu 26-28 Şubat tarihleri arasında yapılmış olup, bu kursa 16 doktor ve 21 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 37 kişi katılmıştır. Ayrıca söz konusu bu eğitime Ağrı, Bayburt ve Ardahan illerinden 4 doktor ve 8 yardımcı sağlık personeli de katılmıştır. All you need to get your affairs in order is to buy essays online and everything is going to be all set!