KETEM Birim Personeli

KETEM PERSONELİ

Müdür Yardımcısı Dr. Selvihan TAPANOĞLU KARACA

Birim Sorumlusu Uzm. Hem. Meltem SERTTAŞ

Sorumlu Hekim Dr. Şerife ÇAYIR

Hekim Şükran ÖZHAN

Hekim Mesude ERYİĞİT

Hekim Selma TANAS

Hemşire Leyla KAYA

Ebe Sibel DEMİR

Ebe Elif GÜL