Share, , Google Plus, Pinterest,

Print

GARD 3.Çalışma Grup Toplantısı

 

GARD 3.Çalışma Grup Toplantısı

Kronik Solunum Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı 3.Çalışma Grup Toplantısı Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Selvihan TAPANOĞLU KARACA’nın başkalığında 31.05.2012’de Halk sağlığı Müdürlüğü Sosyal Tesis Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından organize edilen toplantıya il kurul paydaşlarından 3.çalışma grubu kurum yöneticileri katılmışlardır. Belediye Temsilcileri, Türk Toraks Derneği, Orman Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü yöneticileri, Toplum Sağlığı Merkezleri Sorumlu Hekimleri, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Alerjik Hastalıklar Uzmanı, Halk Sağlığı ABD, Halk Sağlığı Müdürlüğü Tütün Birimi, Aile Hekimliği Birimi, Toplum Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumluları katılmışlardır.

3. Çalışma Grubunun Amacı

Hastalık Gelişiminin Önlenmesine yönelik faaliyetler ve ilimizin ihtiyaçlarının görüşülmesi olup görüşülen konuların alt başlıkları şu şekildedir.

Sağlık personellerin sigara içmemeleri veya sigara içen olumsuz rol model olmamaları hususunda çalışmalar yapılması (tütün il kurullarının katkısı ile)

“Türkiye’nin Hava Kirliliği İklim Değişikliği Sorunlarına Sağlık Açısından Yaklaşım” raporunun değerlendirilmesi, ilin iç ve dış ortam hava kirliliği ile ilgili sorun ve imkânların rapor edilmesi, ildeki yeşil alan envanterinin çıkarılması ve yeşil alan çalışmalarının bildirilmesi

İllerde poleni az bitkilerden GARD Ormanı oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılması ayrıca ASTIM-KOAH günlerinde ağaç dikme aktivitesi düzenlenmesi

İldeki iç ortam hava kalitesi ile ilgili olarak halk sağlığı anabilim dalları, halk sağlığı uzmanları istatistik,..gibi tarafların bilimsel bir örneklemde çalışma yapılması

   (Evlerde ocak kullanımı, biyomas yakıt kullanımı, sağlıksız binaların yüzdesi, iç ortamda sigara içilme oranları,..)

İç ortam hava kalitesini artırmak için alınması gereken önlemler, yapılan diğer çalışmaların raporlanması gibi çalışmalar yaparak, This is exactly what international students need – quality essay writing service proessaywriting.org that takes care of their assignments.

Kronik hava yolu hastalıklarının mortalite hızını azaltmak, böylece bu hastalıkların oluşturduğu hastalık ve ekonomik yükü azaltmaktır.