İNSAN KAYNAKLARI ATAMA

Şube Görevleri

a)      Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı, o ilde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama, yer değiştirme ile ilgili hizmetlerini yürütmek.

b)      Personelin ilde, ilçe kurum ve kuruluşlar düzeyinde dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını düzenlemek, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.

c)      Aile hekimliğine yerleşen personelin atama işlemlerini yürütmek.

d)     Aile hekimliğine yerleştirme yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak ve aile hekimliği kapsamında çalıştığı sürece ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.

e)      Sözleşmeli çalıştırılacak personel ve işçilerin iş ve  işlemlerini yürütmek.

f)       Müdürlük personellerinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.

g)      Personel kayıtlarının sürekli güncelleyerek ilgili birimlere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.

h)      Türkiye Halk Sağlığı Kurumu emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.

i)        Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
If you are in need of some academic assistance http://writemypaper4me.org then this site is exactly what you are looking for.