İNSAN KAYNAKLARI ÖZLÜK

pre>Şube Dökümanları

1-İzin Dilekçesi ( Müdürlük için )
2-Atama Nakil Formu (mazeret -il dışı)
3-Atam Talep Formu (il içi)
4-Staj Değerlendirme Formu (Aday Memur)
5-Yemin Belgesi (aday memur)
6-Mal Bildirim Formu
7-Yurt Dışı İzin Formu
8-Hizmet Puanı İtiraz Formu
9-Aile Durumu Bildirim Formu

10-Vekil Ebe-Hemşire Müracaat Formu

 11-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 

Şube Görevleri

a)      Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı, o ilde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.

b)      Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak, tezkiyelerinin zamanında usulüne uygun olarak merkeze gönderilmesini sağlamak.

c)      Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.

d)     Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.

e)      Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.

f)       Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.

g)      İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

h)      Aday memurların aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.

i)        Kurum personellerine ait özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.

j)        Personel kayıtlarının sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.

k)      Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Professional writers are going to take care of your papers on this http://proessaywriting.org writing service.