DİSİPLİN VE HUKUK İŞLERİ

Şube Görevleri

a)      Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı birimlerin iş ve işlemlerini yürütürken hukuki olarak tereddüde düştüğü hususlarda  görüş vermek.

b)      Kurumu ilgilendiren ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne karşı açılmış ve açılacak davalarda kurumu temsil etmek.

c)      Kurumun menfaati doğrultusunda Halk Sağlığı Müdürlüğü adına dava açmak ve bu davaların takibini yapmak.

d)     Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük  personeline yönelik eğitimler düzenlenmesini koordine etmek.

e)      Hukuk birimlerine verilen diğer görevleri yapmak.

f)       Halk Sağlığı Müdürüne hukuki danışmanlık yapmak.

g)      Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili şubelerle koordine ederek yürütmek.

h)      Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı, o ilde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak takip etmek ve neticelendirmek.

i)        Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.

j)        İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi  edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

k)      Halk Sağlığı Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
Profound and well-educated writers are capable of crafting essays http://justbuyessay.com of any level of difficulty for you.