Share, , Google Plus, Pinterest,

Print

“Dengeli Ve Sağlıklı Beslen, Ömür Boyu Gül Sen”

TATBİKAT İLÖĞRETİM OKULU

“DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLEN, ÖMÜR BOYU GÜL SEN”

SAĞLIK KULÜBÜ PROJESİ

 

Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından düzenlenen “Ödüllü Sağlık Kulübü Projesi” kapsamında, Tatbikat İlköğretim Okulunun Sağlıklı Beslenme projesi için çeşitli etkinlikler yapmıştır. 20.04.2012 tarihinde saat 11.00’de Kulüp Öğrencileri, Okul İdarecileri ve Koordinatör Öğretmenler, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA’yı ziyaret etmişlerdir. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA Sağlık Kulübü Projesi hakkında görüşlerini sunmuştur. Sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar için çocukların yetişkinlik dönemine olumlu sağlık alışkanlıkları ile girmelerinin ve sağlık eğitiminde; okul döneminin önemini vurgulamıştır. Kulüp öğrencileri, proje kapsamında hazırladıkları materyalleri Halk Sağlığı Müdürü Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA’ya sunmuştur.

Ayrıca Tatbikat İlköğretim Okulu Kulüp öğrencileri; Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarına, sağlıklı belenmenin önemine dikkat çekmek amacı ile hazırladıkları broşür ve sağlıklı su dağıtımı yapmışlardır.