RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI

Şube Görevleri

a)      Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesi, geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

b)      Kronik ruhsal bozuklukların Birinci Basamak (ağırlıklı olmak üzere) İkinci Basamak, Üçüncü Basamakta tanı, tedavi ve izlemelerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.

c)      Toplum Temelli Ruh Sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

d)     Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.

e)      İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması için çalışmalar yürütmek.

f)       Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.

g)      Çocuk İzlem Merkezi sayılarının artırılması ve personelinin eğitim faaliyetlerini yürütmek.

h)      Kadın İzlem Merkezi ile ilgili çalışmalar yürütmek.

i)        “Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede uygulanacak prosedürler ve sağlık personelinin rolü” konulu eğitimler yapmak ve bu konuda yeni programlar geliştirmek.

j)        Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.

k)      Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol gösterici afiş, broşür, kitapcık, kısa film. vb. eğitim materyali geliştirmek.

l)        Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları vb. Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.

m)    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.