Hakkımızda

Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi

1.Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2.Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

3.Obezite, diyabet ve metabolik hastalıklar, beslenme/diyet/besinler ile ilişkili/kaynaklı hastalıklar ve fiziksel aktiviteye ait risk faktörlerinin il düzeyinde mevcut durumunu izlemek, izleme sonuçlarına göre girişimlerde bulunmak.

4.Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

5.Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

6.Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

7.Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

8.Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca hazırlanan diğer Programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

9.Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programı geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.

10.Halk Sağlığı Müdürünün, verdiği diğer görevleri yapmak.