Birim Personeli

Dr. Selvihan TAPANOĞLU KARACA - Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
Uz. Hem. Meltem SERTTAŞ - Birim Sorumlusu
Kübra TUNÇEL - Hemşire
Süheyla YARALI - Hemşire
Osman Nuri BÖLÜKBAŞI - Tıbbi Teknolog
Serap TEZCAN - Tıbbi Sekreter