Sağlık Kulübü Proje/Faaliyet Yarışması (2011-2012)

ÖDÜLLÜ SAĞLIK KULÜBÜ PROJE /FAALİYET YARIŞMASI

 

Sağlık Kulübü Projesinin Ortaya Çıkış Nedenleri;

Kronik hastalıklar, hemen bütün ülkelerde ölümün en temel sebepleridir:

2005 yılında 35 milyon kişinin kronik hastalıklardan öldüğü tahmin edilmiştir.

Tüm ölümlerin %60’ı kronik hastalıklardan meydana gelmektedir.

Kronik hastalıklardan meydana gelen ölümlerin %80’i dünya nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı düşük ve orta gelirli ülkelerde ortaya çıkmaktadır.

Dünyanın her yerindeki erkek ve kadınlarda tüm yaşlarda meydana gelen kronik hastalık ölümlerinin çoğunu oluşturan risk faktörleri Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımıdır.

TÜİK 2010 verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun % 16,9’u obez ve % 33’ü fazla kiloludur.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet İstatistik Enstitüsü’ne yaptırılan “Türkiye Özürlüler Araştırması” ile ülkemizdeki özürlülük profili geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur

 

Sağlık Bakanlığımız bu kapsamda;

Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı

Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel İşbirliği (Global Allianceagainst Chronic Respiratory Diseases -GARD) Programı

Ulusal Diyabet Önleme ve Kontrol Programı 2011-2014,

Türkiye Obezite (pişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol programı(2010-2014) gibi eylem planları hazırlamıştır.

TÜİK verilerine göre Toplam-Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi 1997 yılında ortalama 68,6 iken 2009 yılında ortalama 73,7’ye çıkmıştır. Ortalama yaşam süresi ile birlikte kronik hastalıkların görülme sıklığının arttığı İlimizde kronik hastalıklarla mücadele kapsamında sağlık kulübü projesi 2 yıldır yürütülmektedir

 

Kulübün Amacı

Erzurum ilinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların nedenleri, korunma yolları, tanı ve tarama yöntemleri konusunda farkındalığın artırılması, yaşlı ve engelli bireylere karşı duyarlılığın yükseltilmesi konusunda bilinçlenmenin sağlanması.

 

Kulübün Oluşturulması

Okullarda 1 veya 2 öğretmenin danışmanlığında 5 öğrenciden oluşan Sağlık Kulübü Kurulması.

Kulüp üyelerinin okul idaresi tarafından onaylanması ve okula tanıtımının yapılması.

Kulüp üyelerinin hedefler dahilinde sağlık ihtiyaçlarını, eksikliklerini gidermeye yönelik olacak şekilde proje konusunu belirlemesi.

Bu konu üzerinde ön araştırma yapılması.

Projenin planlanması ve uygulanması faaliyetlerine okuldaki tüm öğrencilerin ve velilerin dâhil edilmesi.

Etkinliklerin uygulama kılavuzunda belirtilen tarihlerde yapılması

 

Program aşağıdaki aşamalar dahilinde uygulanacaktır:

Proje başvurularının toplanması

Proje başvurularının Jüri tarafından ön değerlendirmesinin yapılması.(Başvuru formlarının yapılabilirlik, topluma yararlılık, projeye uygunluk açısından değerlendirilmesi )

Ön değerlendirme sonucunda tüm okullara projeleri hakkında geri bildirim yapılarak çalışmalarının başarılı olabilmesi için olumlu katkı sağlanacaktır.

Proje çalışmalarının yapılması sırasında ara değerlendirme yapılması. (Broşür, afiş, materyal vb. hazırlanması aşamasından sonra basılmadan kontrollerinin yapılması)

Projelerin yürütülmesi

Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Belirtilen aşamalardan sonra program, bir bütün olarak değerlendirilecek ve sonuçları ödül töreni esnasında paylaşıldıktan sonra kapatılacaktır.

Kulübün Hedefleri

Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumlar hakkında farkındalığı artırmak

Kanser Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) tanınması ve hizmet alımının

artırılması

Hareketli yaşam bilincini artırmak ve kişileri spor faaliyetlerine yönlendirmek

Yeterli ve dengeli beslenme bilincini artırmak

Obezite ile mücadele etmek

Tuz kullanım oranını azaltmak

Sigara, alkol, vb. madde kulanım oranının azaltılması

Kronik akciğer hastalıklarına (ASTIM ve KOAH) olan etkisinden dolayı ilimiz

kırsalında yaygın olarak  kullanılan biyomas (tezek, tandır,..) kullanımının

azaltılması

Hava ve çevre kirliliğinin azaltılması

Çamaşır suyu, tuz ruhu, kezzap vb. koroziv maddelerinin kullanımının yarattığı

kronik hava yolu hastalıklarına sebebiyet vermesinin azaltılması için kullanıcıların

bilinçlendirilmesi.

Yaşlı sağlığı ve yaşlılara yaklaşım konusunda toplumun duyarlılığını artırmak.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için desteği artırmak.

Jüri

Halk Sağlığı Müdürlüğü Yöneticisi (2 Kişi)

ARGE Uzmanı (2 Kişi)

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (1 Kişi)

 

Hedef Grup (Evren Örneklem)

Erzurum il ve ilçelerindeki tüm ilköğretim ve ortaöğretim okulları evreni oluşturmaktadır. Örneklem başvuran gönüllü okullardan oluşmaktadır.

 

Proje Bütçe Kalemleri

Okulların talep ettiği eğitim giderleri (afiş, broşür, tşört, şapka vs.)

Proje sonunda dereceye girenlere verilecek ödüllerin ücreti (ödül, plaket vs.)

Değerlendirme Sunumlarında ve ödül töreninde verilecek ikram giderleri