HAKKIMIZDA

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi:

1.Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2.Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

3.İl düzeyinde kronik hastalıkların mevcut durumumun belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

4.Kronik hastalıklarda hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

5.Kalp ve damar hastalıklarını ve kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

6.Bu programların il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Başkanlık çalışmalarını uygulamak.

7.İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin özürlülerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.

8.Özürlülüğün önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek.

9.Başta trafik ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.

10.Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

11.Yaşlılarda ve engellilerde yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

12.Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.

13.Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.