BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER ŞM

Şube Görevleri

a)      Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

b)      Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)      Kalp ve damar hastalıklarını ve kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

d)     Bu programların il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Başkanlık çalışmalarını uygulamak.

e)      İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin özürlülerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.

f)       Özürlülüğün önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek.

g)      Başta trafik ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.

h)      Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine  ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

i)        Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.

j)        Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.