Bilgi Edinme

Lütfen bu sayfada belirtilen yol ve yöntemleri şikayet amaçlı kullanmayınız. Şikayetlerinizi sitemiz anasayafsında yer alan ” SABİM ” ve ” BİMER ” bağlantılarını kullanarak ya da çağrı merkezlerini arayarak iletebilirsiniz.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (R.Gaz.Tarihi: 24.10.2003)

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (R.Gaz.Tarihi: 27.04.2003)
It is rather intrigued thing that people can buy essay any time they want!
Maliye Bakanlığından Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (R.Gaz.Tarihi: 27.04.2004)

Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.Gaz.Tarihi: 22.11.2005)

BAŞVURU FORMLARI (MS Word Dokümanı)

Gerçek Kişi Başvuru Formu
Tüzel Kişi Başvuru Formu

 

Yukarıdaki bağlantılardan indirdiğiniz form üzerindeki alanları tam olarak doldurduktan sonra

” ehsmbilgiedinme@ehsm.gov.tr”

adresimize iletiniz.