Share, , Google Plus, Pinterest,

Print

Astım – KOAH Eğitiminin 2. turu 22-23 Mart 2012 tarihlerinde yapıldı.

İl Müdürlüğümüz Kronik Hastalıklar Birimi tarafından organize edilen GARD (Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) 4. Çalışma Grubunun, Hastalıkların Erken Dönemde Saptanması ve İlerlemesinin Önlenmesi Faaliyetleri gereği tüm aile hekimlerimizin alması gereken Astım – KOAH Eğitiminin 2. turu 22-23 Mart 2012 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü Sosyal tesisleri Eğitim salonunda 40 Aile Hekiminin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Eğitim; Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Akın Cem SOYLU, Çocuk Allerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan SÖĞÜT, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araşt. Hast. Göğüs Hast. A.B.D’dan Prof. Dr. Hasan KAYNAR ve Prof. Dr. Metin Ali GÖRGÜNER tarafından verilmiştir.

Aile Hekimlerimiz için hazırlanan eğitim rehberi eğitime katılan tüm hekimlerimize bastırılarak dağıtılmıştır. Bu eğitimle değişen hastalık örüntüleri ve artan kronik hastalıklar nedeni ile geliştirilen sağlık politikalarımız ve önceliklerimiz hususunda duyarlılığın artırılması amaçlanmıştır.