Share, , Google Plus, Pinterest,

Print

Aile Hekimlerine Yönelik Astım – Koah Eğitimi Kapanış Töreni

 

Halk Sağlığı Müdürlüğümüz Kronik Hastalıklar Birimi tarafından organize edilen GARD (Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) 4. Çalışma Grubunun, Hastalıkların Erken Dönemde Saptanması ve İlerlemesinin Önlenmesi Faaliyetleri gereği tüm aile hekimlerimizin alması gereken Astım – KOAH Eğitiminin 3. turu 26-27 Nisan 2012 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Eğitim Salonunda yapılmıştır. Eğitim 27 Aile Hekiminin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Eğitim; Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Akın Cem SOYLU, Çocuk Allerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan SÖĞÜT, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araşt. Hast. Göğüs Hast. A.B.D’dan Prof. Dr. Hasan KAYNAR ve Prof. Dr. Metin Ali GÖRGÜNER tarafından 2 gün boyunca verilmiştir. 27 Nisan 2012 Cuma günü saat 16:00’da kapanış töreni yapılmıştır. Törende Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Selvihan TAPANOĞLU KARACA kapanış konuşması yapmış, ardından Aile Hekimlerine katılım belgeleri, eğitimcilere plaketleri takdim edilmiştir.

Aile Hekimlerimiz için hazırlanan eğitim rehberi eğitime katılan tüm hekimlerimize bastırılarak dağıtılmıştır. Bu eğitimle değişen hastalık örüntüleri ve artan kronik hastalıklar nedeni ile geliştirilen sağlık politikalarımız ve önceliklerimiz hususunda duyarlılığın artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca eğitimde Astım ve KOAH konusunda Aile Hekimlerinin bilgi düzeylerini ve eğitimin etkinliğini ölçmek üzere ön test – son test yapılmıştır.